Belangrijke mededeling:

Op donderdag 11 juli 2024 van 17:00 tot 00:00 uur is het UBO-register trusts vanwege onderhoud bij Digid tijdelijk minder beschikbaar. U kunt hier hinder van ondervinden. Excuses voor het ongemak.

Hofvijver

Home

Het UBO-register trusts: wat en waarom?

Het UBO-register trusts maakt inzichtelijk wie er een (financieel) belang in trusts of soortgelijke juridische constructies hebben en draagt zo bij aan het voorkomen van het misbruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. 

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een trust of soortgelijke juridische constructie.

De trustee is de beheerder van de trust of soortgelijke juridische constructie en is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig registreren van de trust of soortgelijke juridische constructie en de UBO’s daarvan in het UBO-register trusts.

Wettelijk is bepaald welke gegevens van de UBO's in het UBO-register trusts raadpleegbaar zullen zijn wanneer dit wettelijk is toegestaan. Op dit moment is het register niet raadpleegbaar.

Registreer op tijd

De registratieplicht geldt sinds 1 november 2022. Omdat de registratieplicht nieuw was, werd eenmalig een overgangsperiode gehanteerd. Deze overgangsperiode is inmiddels afgelopen.

Sinds 1 april 2023 geldt dat u binnen een week aan de registratieplicht moet voldoen. 

Registreren: zo werkt het

Stappenplan UBO-registratie

Gegevens wijzigen

U kunt als trustee de UBO gegevens en gegevens van de trust of soortgelijke juridische constructie zelf wijzigen.

Gegevens afschermen

U kunt als trustee de persoonsgegevens van een UBO afschermen, behalve de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

UBO's uitschrijven

U kunt als trustee personen uitschrijven als ze geen UBO meer zijn.

Logo's van de Rijksoverheid, KVK en ISF

Het UBO-register trusts is een samenwerking van het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DICTU, KVK en het Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF).