Binnenhof Den Haag

Over het register

Waarom is er een UBO-register trusts en wat is de rol van KVK?

De realisatie van een UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies is een verplichting uit de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. In het UBO-register trusts is informatie opgenomen over trusts en soortgelijke juridische constructies en over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) daarvan. Het register heeft als doel het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

Doordat dit register transparant maakt wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van trusts en soortgelijke juridische constructies, draagt dit register eraan bij dat het voor criminelen lastiger wordt zich te verschuilen achter juridische constructies. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, belastingfraude, belastingontduiking, corruptie en financieren van terrorisme. De KVK beheert dit register in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Lees meer over het UBO-register trusts op de website van de Rijksoverheid.

Europees fonds voor de interne veiligheid (ISF)

Het UBO-register trusts en soortgelijke juridische constructies wordt mede gefinancierd door het Europees fonds voor de Interne Veiligheid (ISF), een onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014 – 2020. 
De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF).

ISF logo